تایپ پنج صفحه دست نویس برای آخر شب باید تحویل بدیم

3 پاسخ

  1. سلام اگر فقط متن است من میتونم تا آخر شب تحویل دهم هزینه اش هم به عهده سایت آوا تایپ میگذارم

  2. سلام من تایپ میکنم .با هر قیمتی که شما بفرمایید.

پیشنهاد‌ها بسته‌اند.