به منظور سنجش میزان تسلط شما بر تایپ، لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید.
با توجه به درخواست شما عزیزان، محدودیت زمانی برای این آزمون حذف شد تا با دقت و حوصله بیشتری به سوالات پاسخ دهید.

برای رنگ کردن سطرهای جدول به صورت یک در میان از چه تکنیکی استفاده می کنید؟
برای نوشتن متن به صورت عمودی از چه راهکاری استفاده می کنید؟
جهت شروع شماره گذاری از صفحه دهم فایل ورد چه راه حلی دارید؟
چگونه سیستم غلط گیری املایی فارسی در ورد را فعال نماییم؟
جهت ایجاد فهرست اتوماتیک چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟
بر کدامیک از کاربردهای منوی REFERENCES در ورد مسلط هستید؟
Post Views: 308