لطفا هزینه و قیمت پیشنهادی خود برای استعلام قیمت تایپ 3صفحه دست نویس به ورد را در پیشنهادات همین پست وارد نمایید.

5 پاسخ

  1. هر صفحه اگه خوانا و حجمش کم باشه ۱۰۰۰تومن،یه ساعته

  2. اگر کاملا خوانا باشه صفحه ای ۷۰۰ در کمترین زمان
    به ایدی faezehjokar@ مراجعه کنید

پیشنهاد‌ها بسته‌اند.