لطفا هزینه و قیمت پیشنهادی خود برای استعلام قیمت تایپ 10صفحه دست نویس را در پیشنهادات همین پست وارد نمایید.

3 پاسخ

  1. سلام کل صفحات تا روز جمعه ساعت 8 شب تحویل میشود با مبلغ 150.000 تومان

  2. هزینه هر صفحه ۲۰۰۰ تومان زمان تحویل ۴ ساعت

  3. هزینه هر صفحه ۲۰۰۰ زمان تحویل یک روز

پیشنهاد‌ها بسته‌اند.