تماس با ما

تلفن تماس :

تلفن همراه و واتساپ : 09038429115 سرکار خانم حمیدی

تلفن ثابت : 03432456021

تلفن بازرسی و شکایات : 09132402747

آدرس دفتر مرکزی :

استان: کرمان، شهرستان : کرمان، بخش : مرکزی، شهر: کرمان، محله: شهرک شهید طباطبائی، کوچه جهاد 66، کوچه شرقی 10، پلاک: 0.0، طبقه: 1،

کد پستی : 7619774679