لطفا هزینه و قیمت پیشنهادی خود برای استعلام قیمت تایپ جزوه ی درس آمار که شامل جدول و فرمول نویسی ریاضی و نمودار هفت صفحه می‌باشد را در پیشنهادات همین پست وارد نمایید.

یک پاسخ

دیدگاه‌ها بسته‌اند.