لطفا هزینه و قیمت پیشنهادی خود برای استعلام قیمت تایپ ۲۳صفحه pdfبه ورد را در پیشنهادات همین پست وارد نمایید.

3 پاسخ

  1. صفحه ای 1000تومان در صورت نداشتن فورمول

  2. ۷۵۰۰۰ هزار تومان (هزینه هر صفحه ۲۵۰۰ تومان) زمان تحویل ۲ روز

پیشنهاد‌ها بسته‌اند.