تایپ ۱۰صفحه

لطفا هزینه و قیمت پیشنهادی خود برای این پروژه تایپ را در قسمت پیشنهادات همین پست وارد نمایید.

6 پاسخ

  1. سلام صفحه ای ۵۰۰ تومان میگیرم ۴ دی تحویل میدم

  2. خوش خط باشه صفحه ۱۵۰۰ تحویل ۸ ساعت بعد

  3. معمولی باشه صفحه ای ۱۰۰۰ تومان تحویل صبح ۱ دی

پیشنهاد‌ها بسته‌اند.