لطفا هزینه و قیمت پیشنهادی خود برای استعلام قیمت تایپ 15صفحه دست نویس به ورد را در پیشنهادات همین پست وارد نمایید.

9 پاسخ

 1. در صورت نداشتن فرمول و شکل هر صفحه هزار تومان در غیر این صورت 1500 تومان.

 2. در صورت نداشتن فرمول و شکل هر صفحه 800 تومان در غیر این صورت 1200 تومان.

 3. پانزده تومان در صورت داشتن فرمول ۳۰
  زمان دو روز

 4. صفحه ای 1000 تومان
  اگر فرمول داشته باشه، 1500

 5. هر صفحه هزار تومان
  اگر خواستید به تلگرام ایدیzare2006@پیام بید

 6. هر صفحه 1000 تومان بدون فرمول ارتباط واتساپ

 7. هر صفحه 1000 تومان بدون فرمول ارتباط واتساپ

پیشنهاد‌ها بسته‌اند.