لطفا هزینه و قیمت پیشنهادی خود برای استعلام قیمت تایپ 15صفحه دست نویس به ورد را در پیشنهادات همین پست وارد نمایید.

9 پاسخ

  1. در صورت نداشتن فرمول و شکل هر صفحه هزار تومان در غیر این صورت 1500 تومان.

  2. در صورت نداشتن فرمول و شکل هر صفحه 800 تومان در غیر این صورت 1200 تومان.

دیدگاه‌ها بسته‌اند.