دانشجو ۴۵ صفحه عربی داره که مربوط به درس فقه و جزای اسلامی هست. می خواد در ورد تایپ کنه. لطفا هزینه و زمان را به شماره 0913 واتساپ نمایید.