کدهای تخفیف مرکز تایپ فوری آوا

کد تخفیف عمومی : PBLK1 با 5 درصد تخفیف

این کد تخفیف ویژه تمام مشتریانی است که از ما تخفیف می خواهند. شرط استفاده از این کد دنبال نمودن پیج اینستاگرام ما به آدرس @avaproject.ir می باشد.

کد تخفیف ویژه دانشجویان : STD1 با 7 درصد تخفیف

دانشجو کسی است که کپی کارت دانشجویی  را ضمیمه سفارش خود نماید. شرط استفاده از این کد دنبال نمودن پیج اینستاگرام ما به آدرس @avaproject.ir می باشد.

کد تخفیف مشتریان دایمی : CSTM1 با 10 درصد تخفیف

مشتری دایمی کسی است که قبلا حداقل یک مرتبه از خدمات سایت تایپ آوا استفاده نموده باشد. شرط استفاده از این کد دنبال نمودن پیج اینستاگرام ما به آدرس @avaproject.ir می باشد.

کد تخفیف ویژه حامیان تایپ آوا : Sponsor1 با 20 درصد تخفیف

حامیان تایپ آوا  دارای وب سایت یا وبلاگ  بوده و یک متن تبلیغاتی در مورد تایپ آوا به همراه لینک فالو به سایت ما می دهند. شرط استفاده از این کد دنبال نمودن پیج اینستاگرام ما به آدرس @avaproject.ir می باشد.